e-Serials Open Access

e-Serials Open Access 256 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11. Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies. Nitra : 2020- Department of Translation Studies, Faculty of Arts Constantine the Philosopher University in Nitra, ISSN 2729-8183     Online: https://www.bridge.ff.ukf.sk/index.php/bridge/index  
12. Media Education. (Bratislava) Bratislava : 2017- Academic Publishing House Researcher s.r.o., ISSN 2729-8132     Online: http://ejournal53.com/en/index.html   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Media+Education&m=2451%23%24a
13. Stredoeurópske pohľady. (Online) Nitra : 2019- Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ISSN 2644-6472     Online: https://www.stredoeuropskepohlady.fss.ukf.sk/  
14. Bratislava law review. (Online) Bratislava : 2017-2020. Wolters Kluwer s.r.o., → Bratislava : 2020- Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ISSN 2644-6359     Online: https://blr.flaw.uniba.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Bratislava+law+review&m=2451%23%24a
15. Journal of Modern Economic Research. (Online) Bratislava : 2019- DENAKYR s.r.o., ISSN 2644-6332     Online: https://www.denakyrpublishing.science/index.php/jmer  
16. Register svedomiu repugnantných liečiv. Zubrohlava : 2019- Lekárnici za život - Slovensko, ISSN 2644-6219     Online: https://lzz.sk/zdruzenie/registre/lieciv   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Register+svedomiu+repugnantn%C3%BDch+lie%C4%8Div&m=2451% 23%24a
17. Sociológia a spoločnosť. (Online) Nitra : 2016-2021. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ISSN 2644-5980     Online: http://www.sociology-society.ff.ukf.sk/  
18. Theologos. (Online) Prešov : 2019- Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, ISSN 2644-5700     Online: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/theologos/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=E-Theologos.&m=2451%23%24a
19. Studia Museologica Slovaca. Bratislava : 2017- Muzeológia a kultúrne dedičstvo o.z., ISSN 2644-5670     Online: http://www.muzeologia.sk/sms.htm   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Studia+Museologica+Slovaca&m=2451%23%24a
20. Kibernetika i programmirovanie. Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2644-5522     Online: https://nbpublish.com/e_kp/  

e-Serials Open Access : 256 records found   previous11 - 20nextend  jump to record: