e-Serials Open Access

e-Serials Open Access 237 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
11. Meždunarodnoe pravo. (Bratislava) Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2644-5514     Online: http://aurora-group.eu/e_wl/  
12. SKASE Journal of literary and cultural studies. Košice : 2019- Slovak Association for the Study of English, ISSN 2644-5506     Online: http://www.skase.sk/sjlcs.html  
13. Čelovek i kulʹtura. Moskva : 2015-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8744     Online: http://aurora-group.eu/e_ca/  
14. Sovremennoe obrazovanie. (Moskva) Moskva : 2015-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8736     Online: http://aurora-group.eu/e_pp/  
15. Filosofskaâ myslʹ. Moskva : 2014-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8728     Online: http://aurora-group.eu/e_fr/  
16. Psiholog. (Moskva) Moskva : 2015-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8701     Online: http://aurora-group.eu/e_psp/  
17. Litera. (Moskva) Moskva : 2014-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8698     Online: http://aurora-group.eu/e_fil/  
18. Genesis: istoričeskie issledovaniâ. Moskva : 2015-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-868X     Online: http://aurora-group.eu/e_hr/  
19. Mirovaâ politika. Moskva : 2015-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8671     Online: http://aurora-group.eu/e_wi/  
20. Teoretičeskaâ i prikladnaâ èkonomika. Moskva : 2015-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8647     Online: http://aurora-group.eu/e_etc/  

e-Serials Open Access : 237 records found   previous11 - 20nextend  jump to record: