e-Serials Open Access

Latest additions:
2019-11-13
13:45
Bratislava law review. (Online) Bratislava : 2017-2020. Wolters Kluwer s.r.o., → Bratislava : 2020- Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ISSN 2644-6359     Online: https://blr.flaw.uniba.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Bratislava+law+review&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2019-10-31
09:42
Journal of Modern Economic Research. (Online) Bratislava : 2019- DENAKYR s.r.o., ISSN 2644-6332     Online: https://www.denakyrpublishing.science/index.php/jmer  
Detailed record - Similar records
2019-10-29
11:34
Register svedomiu repugnantných liečiv. Zubrohlava : 2019- Lekárnici za život - Slovensko, ISSN 2644-6219     Online: https://lzz.sk/zdruzenie/registre/lieciv   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Register+svedomiu+repugnantn%C3%BDch+lie%C4%8Div&m=2451% 23%24a
Detailed record - Similar records
2019-09-25
15:10
Sociológia a spoločnosť. (Online) Nitra : 2016- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ISSN 2644-5980     Online: http://www.sociology-society.ff.ukf.sk/  
Detailed record - Similar records
2019-07-30
14:28
Theologos. (Online) Prešov : 2019- Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, ISSN 2644-5700     Online: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/theologos/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=E-Theologos.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2019-07-31
14:04
Studia Museologica Slovaca. Bratislava : 2017- Muzeológia a kultúrne dedičstvo o.z., ISSN 2644-5670     Online: http://www.muzeologia.sk/sms.htm  
Detailed record - Similar records
2019-06-20
15:03
Kibernetika i programmirovanie. Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2644-5522     Online: http://aurora-group.eu/e_kp/  
Detailed record - Similar records
2019-06-20
14:04
Meždunarodnoe pravo. (Bratislava) Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2644-5514     Online: http://aurora-group.eu/e_wl/  
Detailed record - Similar records
2019-06-21
14:02
SKASE Journal of literary and cultural studies. Košice : 2019- Slovak Association for the Study of English, ISSN 2644-5506     Online: http://www.skase.sk/sjlcs.html  
Detailed record - Similar records
2019-06-17
15:22
Čelovek i kulʹtura. Moskva : 2015-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8744     Online: http://aurora-group.eu/e_ca/  
Detailed record - Similar records