e-Serials Open Access

Latest additions:
2022-06-09
15:17
Reflexie. (Online) Ružomberok 2022- Verbum - vydavateľstvo KU ISSN 2730-020X     Online: http://reflexie.ku.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=2730-020X&m=0220%23%24a
Detailed record - Similar records
2022-06-14
15:34
Telesná výchova a šport. (Online) Bratislava 2022- Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport ISSN 2730-017X     Online: https://sites.google.com/view/sportveda/%C4%8Dasopis  
Detailed record - Similar records
2022-06-23
12:02
Slovak yearbook of European Union law. (Online) Bratislava 2021- Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ISSN 2729-9988     Online: https://syeul.flaw.uniba.sk/index.php/SYEUL/  
Detailed record - Similar records
2022-01-28
08:58
Etnologické rozpravy. (Online) Bratislava 2021- Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied ISSN 2729-9759     Online: http://www.nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy/  
Detailed record - Similar records
2021-11-11
13:50
Laboratórna diagnostika. (Online) Bratislava 2021- Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri SLS ISSN 2729-9201     Online: https://zenodo.org/communities/labdiagn/?page=1&size=20  
Detailed record - Similar records
2021-08-25
13:55
Revue of Social Services. Trnava 2021- Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda ISSN 2729-9120     Online: https://rss.fsvucm.sk/index.php/rss/index   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Revue+of+Social+Services.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-06-22
13:58
Politologické fórum. (Online) Trenčín 2018- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ISSN 2729-8949     Online: https://pf.tnuni.sk  
Detailed record - Similar records
2021-05-12
08:34
Axis mundi. (Online) Bratislava 2019- Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV ISSN 2729-8841     Online: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/axis-mundi/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Axis+mundi.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-05-05
15:29
Architecture & urbanism. Bratislava 2018- Institute of History Slovak Academy of Sciences ISSN 2729-8752     Online: https://www.architektura-urbanizmus.sk  
Detailed record - Similar records
2021-02-26
12:54
Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU. Bratislava 2021- Fakulta architektúry a dizajnu STU ISSN 2729-7640     Online: https://alfa.stuba.sk/  
Detailed record - Similar records