e-Serials Open Access

Latest additions:
2019-09-25
15:10
Sociológia a spoločnosť. (Online) Nitra : 2016- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ISSN 2644-5980     Online: http://www.sociology-society.ff.ukf.sk/  
Detailed record - Similar records
2019-07-30
14:28
Theologos. (Online) Prešov : 2019- Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, ISSN 2644-5700     Online: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/theologos/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=E-Theologos.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2019-07-31
14:04
Studia Museologica Slovaca. Bratislava : 2017- Muzeológia a kultúrne dedičstvo o.z., ISSN 2644-5670     Online: http://www.muzeologia.sk/sms.htm  
Detailed record - Similar records
2019-06-20
15:03
Kibernetika i programmirovanie. Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2644-5522     Online: http://aurora-group.eu/e_kp/  
Detailed record - Similar records
2019-06-20
14:04
Meždunarodnoe pravo. (Bratislava) Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2644-5514     Online: http://aurora-group.eu/e_wl/  
Detailed record - Similar records
2019-06-21
14:02
SKASE Journal of literary and cultural studies. Košice : 2019- Slovak Association for the Study of English, ISSN 2644-5506     Online: http://www.skase.sk/sjlcs.html  
Detailed record - Similar records
2019-06-17
15:22
Čelovek i kulʹtura. Moskva : 2015-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8744     Online: http://aurora-group.eu/e_ca/  
Detailed record - Similar records
2019-06-13
11:54
Sovremennoe obrazovanie. (Moskva) Moskva : 2015-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8736     Online: http://aurora-group.eu/e_pp/  
Detailed record - Similar records
2019-06-13
10:49
Filosofskaâ myslʹ. Moskva : 2014-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8728     Online: http://aurora-group.eu/e_fr/  
Detailed record - Similar records
2019-06-12
14:58
Psiholog. (Moskva) Moskva : 2015-2019. NB-Media, 880-03 → Bratislava : 2019- AURORA Group s.r.o., ISSN 2409-8701     Online: http://aurora-group.eu/e_psp/  
Detailed record - Similar records