Key Title Laboratórna diagnostika (Online)
ISSN2729-9201
ISSN-L1335-2644
Imprint Bratislava : 2021- Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri SLS,
UDC 616-07 ; 616 ; 577.1
Variant Title Laboratórna Diagnostika – recenzovaný časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií
other form 1335-2644 Laboratórna diagnostika
Record ID 6938


 Record created 2021-11-11, last modified 2022-01-03Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)