e-Serials

Latest additions:
2022-06-09
15:17
Reflexie. (Online) Ružomberok : 2022- Verbum – vydavateľstvo KU, ISSN 2730-020X     Online: http://reflexie.ku.sk/  
Detailed record - Similar records
2022-06-14
15:34
Telesná výchova a šport. (Online) Bratislava : 2022- Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, ISSN 2730-017X     Online: https://sites.google.com/view/sportveda/%C4%8Dasopis  
Detailed record - Similar records
2022-06-09
16:14
Muuza. (Online) Trnava : 2022- Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ISSN 2730-0161     Online: https://muuza.fmk.sk/  
Detailed record - Similar records
2022-06-09
14:43
Notitiae historiae ecclesiasticae. (Online) Ružomberok : 2017- Verbum – vydavateľstvo KU, ISSN 2730-0153     Online: http://nhe.ktfke.sk/  
Detailed record - Similar records
2022-06-23
12:13
Správny. Bratislava : 2021- Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ISSN 2730-0129     Online: https://www.nssud.sk/sk/verejnost-a-media/casopis-spravny/  
Detailed record - Similar records
2022-06-08
15:26
Časopriestor. Pezinok : 2019- INTERCEDU a.s., ISSN 2730-0110     Online: https://www.kassay.eu/casopriestor  
Detailed record - Similar records
2022-06-08
16:10
Slavistická folkloristika. Bratislava : 2008- Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, ISSN 2730-0099     Online: http://www.slavu.sav.sk/casopisy/folkloristika.php  
Detailed record - Similar records
2022-06-23
12:02
Slovak yearbook of European Union law. (Online) Bratislava : 2021- Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ISSN 2729-9988     Online: https://syeul.flaw.uniba.sk/index.php/SYEUL/  
Detailed record - Similar records
2022-06-23
12:35
Brána. (Kysucké Nové Mesto) Kysucké Nové Mesto : 2021- Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, ISSN 2729-9171     Online: https://www.kniznica.kysuckenovemesto.sk/casopis-brana.html  
Detailed record - Similar records
2022-05-18
15:55
Journal of Social Sciences, Nursing, Public health and Education. Trebišov : 2020-2021. Merci n.o., ISSN 2644-6006     Online: http://snpe-journal.sk/  
Detailed record - Similar records