e-Serials

Latest additions:
2021-04-20
10:22
Etnum. (Online) Banská Bystrica : 2021- Stredoslovenské osvetové stredisko, ISSN 2729-868X     Online: https://etnum.sosbb.sk  
Detailed record - Similar records
2021-04-01
12:56
Menšinová politika na Slovensku. (Online) Bratislava : 2020- Centrum pre výskum etnicity a kultúry, ISSN 2729-8663     Online: https://mensinovapolitika.eu/  
Detailed record - Similar records
2021-03-31
13:13
Výročná správa. (Národná banka Slovenska) Bratislava : 2009- Národná banka Slovenska, ISSN 2729-8647     Online: https://www.nbs.sk/sk/publikacie/vyrocna-sprava  
Detailed record - Similar records
2021-04-09
14:38
O dieťati, jazyku, literatúre. (Online) Prešov : 2013- Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, ISSN 2729-8639     Online: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/kklv/odjl/  
Detailed record - Similar records
2021-04-20
10:55
Školský expert pre regionálne školstvo. (Online) Bratislava : 2021- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2729-8620     Online: https://skolskyexpert.dashofer.sk/onb/  
Detailed record - Similar records
2021-03-30
14:35
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia. Bratislava : 2021- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2729-8612     Online: https://skoly.vdu.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-03-31
14:01
Ekonomický a menový vývoj. Bratislava : 2021- Národná banka Slovenska, ISSN 2729-8604     Online: https://www.nbs.sk/sk/publikacie/ekonomicky-a-menovy-vyvoj  
Detailed record - Similar records
2021-03-22
14:19
Smernice online pre podnikateľov. Bratislava : 2019- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2729-8566     Online: https://p.smerniceonline.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-03-22
14:19
Smernice online pre subjekty verejnej správy. Bratislava : 2019- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2729-8558     Online: https://v.smerniceonline.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-03-19
14:01
Spravodaj pre obchodné spoločnosti. Bratislava : 2018- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2729-8523     Online: http://onnpod.dashofer.sk/onn/  
Detailed record - Similar records