e-Serials

Latest additions:
2020-01-16
15:06
Fit štýl. (Online) Bratislava : 2016- ORBIS IN s.r.o., ISSN 2644-6502     Online: https://fitastyl.sk/  
Detailed record - Similar records
2020-01-16
15:05
Mama a ja. (Online) Bratislava : 2008- ORBIS IN s.r.o., ISSN 2644-6499     Online: https://mamaaja.sk/  
Detailed record - Similar records
2020-01-17
14:41
Stredoeurópske pohľady. (Online) Nitra : 2019- Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ISSN 2644-6472     Online: https://www.stredoeuropskepohlady.fss.ukf.sk/  
Detailed record - Similar records
2019-12-18
12:40
Štát a právo. (Online) Banská Bystrica : 2018- Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ISSN 2644-643X     Online: https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/pre-verejnost/vedecky-casopis-stat-a-pravo/  
Detailed record - Similar records
2019-11-21
14:47
NUSCH letters. Bratislava : 2019- NÚSCH a.s., ISSN 2644-6375     Online: https://www.nusch.sk/sk/nuschletters  
Detailed record - Similar records
2019-11-13
13:45
Bratislava law review. (Online) Bratislava : 2017- Wolters Kluwer s.r.o., ISSN 2644-6359     Online: https://blr.flaw.uniba.sk/  
Detailed record - Similar records
2019-11-05
15:16
Trendy v odbornom vzdelávaní. Bratislava : 2019- Štátny inštitút odborného vzdelávania, ISSN 2644-6316     Online: https://mailchi.mp/15f9d2314815/trendy-v-odbornom-vzdelvani  
Detailed record - Similar records
2019-11-05
14:22
Generation. (Online) Košice : 2013- Mission Games s.r.o., ISSN 2644-6294     Online: https://www.generation.sk/  
Detailed record - Similar records
2019-10-31
09:42
Journal of Modern Economic Research. (Online) Bratislava : 2019- DENAKYR s.r.o., ISSN 2644-6332     Online: https://www.denakyrpublishing.science/index.php/jmer  
Detailed record - Similar records
2019-10-30
12:02
Newsletter - Preventívne postupy. (Online) Bratislava : 2019- Ministerstvo zdravotníctva SR, ISSN 2644-6251     Online: https://www.standardnepostupy.sk/newsletter-ppvp/  
Detailed record - Similar records