e-Serials

Latest additions:
2021-06-11
14:36
Wood research. (Online) Bratislava : 2006- Slovenský drevársky výskumný ústav, ISSN 2729-8906     Online: http://www.woodresearch.sk  
Detailed record - Similar records
2021-05-31
14:31
Knihovník. (Trenčín) Trenčín : 2009- Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, ISSN 2729-8876     Online: http://www.vkmr.sk/regio-kniznica/casopis-knihovnik.html?page_id=10053  
Detailed record - Similar records
2021-05-19
13:35
Bezpečnosť v praxi. Žilina : 2019- Poradca podnikateľa s.r.o., ISSN 2729-885X     Online: https://www.bezpecnostvpraxi.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-06-11
13:56
Abstrakty. Bratislava : 2021- TAJPAN s.r.o., ISSN 2729-8817     Online: https://www.cow.sk/abstrakty/  
Detailed record - Similar records
2021-05-12
08:34
Axis mundi. (Online) Bratislava : 2019- Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV, ISSN 2729-8841     Online: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/axis-mundi/  
Detailed record - Similar records
2021-05-06
12:46
Štrukturálne výzvy. Bratislava : 2021- Národná banka Slovenska, ISSN 2729-8825     Online: https://www.nbs.sk/sk/publikacie/strukturalne-vyzvy  
Detailed record - Similar records
2021-05-05
15:29
Architecture & urbanism. Bratislava : 2015- Institute of History Slovak Academy of Sciences, ISSN 2729-8752     Online: https://www.architektura-urbanizmus.sk  
Detailed record - Similar records
2021-04-20
10:22
Etnum. (Online) Banská Bystrica : 2021- Stredoslovenské osvetové stredisko, ISSN 2729-868X     Online: https://etnum.sosbb.sk  
Detailed record - Similar records
2021-04-01
12:56
Menšinová politika na Slovensku. (Online) Bratislava : 2020- Centrum pre výskum etnicity a kultúry, ISSN 2729-8663     Online: https://mensinovapolitika.eu/  
Detailed record - Similar records
2021-03-31
13:13
Výročná správa. (Národná banka Slovenska) Bratislava : 2009- Národná banka Slovenska, ISSN 2729-8647     Online: https://www.nbs.sk/sk/publikacie/vyrocna-sprava  
Detailed record - Similar records