e-Serials

Latest additions:
2019-10-11
14:13
Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bratislava : 2019- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2644-609X     Online: https://o-pedagogickych-zamestnancoch.dashofer.sk/onb/  
Detailed record - Similar records
2019-10-11
13:52
DPH vo verejnej správe. Bratislava : 2019- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2644-6081     Online: https://dphvoverejnejsprave.dashofer.sk/onb/  
Detailed record - Similar records
2019-10-04
15:23
Poradca riaditeľky materskej školy. Bratislava : 2019- Nakladatelství Forum s.r.o., ISSN 2644-6022     Online: https://www.forum-media.sk/produkty/poradca-riaditelky-materskej-skoly  
Detailed record - Similar records
2019-09-30
14:10
Finančné noviny. Bratislava : 2018- COMENIUS ANALYTICA s.r.o., ISSN 2644-5999     Online: https://financnenoviny.com/  
Detailed record - Similar records
2019-09-25
15:10
Sociológia a spoločnosť. (Online) Nitra : 2016- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ISSN 2644-5980     Online: http://www.sociology-society.ff.ukf.sk/  
Detailed record - Similar records
2019-09-10
14:55
Slovak theater. Bratislava : 2018- Slovak.Theater o.z., ISSN 2644-5948     Online: https://www.slovak.theater/  
Detailed record - Similar records
2019-09-06
14:35
Fajauka. Bratislava : 2019- Spolok Slovákov z Bulharska, ISSN 2644-593X     Online: http://www.ssb.sk/ecasopis/  
Detailed record - Similar records
2019-09-11
13:10
Menučka magazín. Pezinok : 2015- Sisteo s.r.o., ISSN 2644-5913     Online: https://menucka.sk/magazin/  
Detailed record - Similar records
2019-08-28
14:41
Newsletter - Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy. (Online) Bratislava : 2017- Ministerstvo zdravotníctva SR, ISSN 2644-5832     Online: https://www.standardnepostupy.sk/newsletter/  
Detailed record - Similar records
2019-08-19
15:16
Minoritný magazín. Košice : 2019- Centrum pre religionistiku a historické štúdiá n.o., ISSN 2644-5778     Online: https://minoritnymagazin.sk/  
Detailed record - Similar records