e-Serials

Latest additions:
2020-11-12
13:17
Kabinet pre literatúru a kultúru. Bratislava : 2020- Upupa epops o.z., ISSN 2729-7993     Online: https://www.casopiskabinet.sk/  
Detailed record - Similar records
2020-11-11
13:16
Bystrický permon. (Online) Banská Bystrica : 2015-2020. OZ Permon, → Banská Bystrica : 2020- OZ Diversitas Culturae, ISSN 2729-7977     Online: https://www.permonrevue.sk/  
Detailed record - Similar records
2020-11-12
12:38
Moja kultúra. Bratislava : 2019- FART STUDIO s.r.o., ISSN 2729-7950     Online: https://mojakultura.sk/  
Detailed record - Similar records
2020-10-30
13:20
Queer Slovakia. Bzince pod Javorinou : 2020- Mgr. Roman Samotný, ISSN 2729-7918     Online: https://queerslovakia.sk  
Detailed record - Similar records
2020-10-29
10:20
Folia Pharmaceutica Cassoviensia. (Online) Košice : 2019- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ISSN 2729-790X     Online: http://www.uvlf.sk/univerzitne-casopisy/folia-pharmaceutica-cassoviensia  
Detailed record - Similar records
2020-10-29
10:37
New Translation. Košice : 2020- VUNU o.z., ISSN 2729-7888     Online: https://www.newtranslation.net/  
Detailed record - Similar records
2020-10-28
14:09
Služba slova. (Online) Bratislava : 2019- Evanjelická cirkev Augsburského vyznania na Slovensku, ISSN 2729-787X     Online: https://www.ecav.sk/sluzba-slova/sluzba-slova  
Detailed record - Similar records
2020-10-20
13:58
Podnikateľské centrum. Nitra : 2020- Verman technology s.r.o., ISSN 2729-7829     Online: https://podnikatelskecentrum.sk/  
Detailed record - Similar records
2020-11-09
13:19
Chronic Lymphocytic Leukemia news. (Bratislava. Online) Bratislava : 2019- We Make Media Slovakia s.r.o., ISSN 2644-7029     Online: https://www.worldmednet.cz/sk/publication/detska-endokrinologia-sk-01-2016-2-2-2-2-2-2-3-2/  
Detailed record - Similar records
2020-11-12
10:12
Lung cancer news. (Online) Bratislava : 2019- We Make Media Slovakia s.r.o., ISSN 2644-6995     Online: https://www.worldmednet.cz/sk/publication/lung-cancer-news-cz-01-2019-2-3/  
Detailed record - Similar records