e-Serials

Latest additions:
2021-09-22
13:50
Art & History Magazine. Bratislava : 2021- LitArt Agency, ISSN 2729-9295     Online: https://www.artandhistorymagazine.eu/  
Detailed record - Similar records
2021-09-22
13:49
History lab. Bratislava : 2021- OZ Budúcnosť pre minulosť, ISSN 2729-9287     Online: https://historylab.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-09-23
15:28
Právny obzor. (Online) Bratislava : 2008 Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, ISSN 2729-9228     Online: http://www.pravnyobzor.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-09-23
14:31
Denník N. (Online) Bratislava : 2014- N Press s.r.o., ISSN 2729-9198     Online: https://dennikn.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-08-25
14:08
DPH expert. (Online) Bratislava : 2021- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2729-9147     Online: https://dphexpertsenior.dashofer.sk/onb/  
Detailed record - Similar records
2021-08-25
13:55
Revue of Social Services. Trnava : 2021- Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ISSN 2729-9120     Online: https://rss.fsvucm.sk/index.php/rss/index  
Detailed record - Similar records
2021-08-11
09:45
Körkép. (Bratislava) Bratislava : 2009- Občianske združenie Vox Juventae, ISSN 2729-9112     Online: https://korkep.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-08-11
13:02
HPC Focus. (Online) Bratislava : 2014- Centrum spoločných činností SAV, ISSN 2729-9090     Online: https://vs.sav.sk/?section=materials&sub=magazine_list  
Detailed record - Similar records
2021-08-11
13:39
Opus. (Dunajská Streda. Online) Dunajská Streda : 2017- Szlovákiai Magyar Írók Társasága, ISSN 2729-9074     Online: http://opus-folyoirat.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-07-14
14:37
Lexikon. (Bratislava) Bratislava : 2019- ASTOR Slovakia s.r.o., ISSN 2729-904X     Online: https://www.lexikon.sk  
Detailed record - Similar records