e-Serials

Latest additions:
2022-06-09
15:17
Reflexie. (Online) Ružomberok 2022- Verbum - vydavateľstvo KU ISSN 2730-020X     Online: http://reflexie.ku.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=2730-020X&m=0220%23%24a
Detailed record - Similar records
2022-06-14
15:34
Telesná výchova a šport. (Online) Bratislava 2022- Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport ISSN 2730-017X     Online: https://sites.google.com/view/sportveda/%C4%8Dasopis  
Detailed record - Similar records
2022-06-09
16:14
Muuza. (Online) Trnava 2022- Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ISSN 2730-0161     Online: https://muuza.fmk.sk/  
Detailed record - Similar records
2022-06-09
14:43
Notitiae historiae ecclesiasticae. (Online) Ružomberok 2017- Verbum - vydavateľstvo KU ISSN 2730-0153     Online: http://nhe.ktfke.sk/  
Detailed record - Similar records
2022-06-23
12:13
Správny. Bratislava 2021- Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ISSN 2730-0129     Online: https://www.nssud.sk/sk/verejnost-a-media/casopis-spravny/  
Detailed record - Similar records
2022-06-08
15:26
Časopriestor. Pezinok 2019- INTERCEDU a.s. ISSN 2730-0110     Online: https://www.kassay.eu/casopriestor  
Detailed record - Similar records
2022-06-08
16:10
Slavistická folkloristika. Bratislava 2008- Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ISSN 2730-0099     Online: http://www.slavu.sav.sk/casopisy/folkloristika.php  
Detailed record - Similar records
2022-06-23
12:02
Slovak yearbook of European Union law. (Online) Bratislava 2021- Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ISSN 2729-9988     Online: https://syeul.flaw.uniba.sk/index.php/SYEUL/  
Detailed record - Similar records
2022-06-23
12:35
Brána. (Kysucké Nové Mesto) Kysucké Nové Mesto 2021- Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto ISSN 2729-9171     Online: https://www.kniznica.kysuckenovemesto.sk/casopis-brana.html   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=2729-9171&m=0220%23%24a
Detailed record - Similar records
2022-05-18
15:55
Journal of Social Sciences, Nursing, Public health and Education. Trebišov : 2020-2021. Merci n.o., ISSN 2644-6006     Online: http://snpe-journal.sk/  
Detailed record - Similar records