Key Title Slavistická folkloristika
ISSN2730-0099
ISSN-L2730-0099
Imprint Bratislava : 2008- Slavistický ústav Jána Stanislava SAV,
UDC 39 ; 398
Variant Title Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov
Record ID 6953


 Record created 2022-06-08, last modified 2022-07-11Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)