Key Title Stredoeurópske pohľady (Online)
ISSN2644-6472
ISSN-L2644-6367
Imprint Nitra : 2019- Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
UDC 32 ; 008 ; 82
Variant Title Časopis Stredoeurópske pohľady
other form 2644-6367 Stredoeurópske pohľady (Tlačené vydanie)
Record ID 6807


 Record created 2020-01-17, last modified 2021-03-19Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)