Key Title Sociológia a spoločnosť (Online)
ISSN2644-5980
ISSN-L2453-8086
Imprint Nitra : 2016- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
UDC 316 ; 008
other form 2453-8086 Sociológia a spoločnosť
Record ID 6788


 Record created 2019-09-25, last modified 2019-10-18Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)