e-Seriály-Depozit

e-Seriály-Depozit 241 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
11. Raptor Journal. (Online) Warszawa : 2019- De Gruyter, ISSN 2644-5247     Online: https://content.sciendo.com/view/journals/srj/srj-overview.xml   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Raptor+Journal.&m=2451%23%24a
12. Eprávo. (Bratislava) Bratislava : 2012- EPRAVO Group s.r.o., ISSN 2644-5328     Online: https://www.epravo.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Epr%C3%A1vo.&m=2451%23%24a
13. Acta patristica. (Online) Prešov : 2017- Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, ISSN 2644-5026     Online: https://www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta/veda-a-vyskum/APA/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Acta+patristica&m=2451%23%24a
14. Zdravotnícke listy. (Online) Trenčín : 2013- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ISSN 2644-4909     Online: http://zl.tnuni.sk   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Zdravotn%C3%ADcke+listy&m=2451%23%24a
15. Transport technic and technology. Warszawa : 2018- De Gruyter, ISSN 2585-8084     Online: https://content.sciendo.com/view/journals/ttt/ttt-overview.xml   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Transport+technic+and+technology&m=2451%23%24a
16. Archives of Ecotoxicology. Mojzesovo : 2019- SciCell s.r.o., ISSN 2644-4747     Online: https://office.scicell.org/index.php/AE   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Archives+of+Ecotoxicology&m=2451%23%24a
17. Acta hydrologica Slovaca. (Online) Bratislava : 2010- Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, ISSN 2644-4690     Online: http://www.uh.sav.sk/ah/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Acta+hydrologica+Slovaca&m=2451%23%24a
18. Oecologia Montana. (Online) Ružomberok : 2010- Prunella Publishers, ISSN 2644-4682     Online: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Oecologia+Montana.&m=2451%23%24a
19. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Trnava : 2018- Labour Law Association, ISSN 2644-4542     Online: http://llajournal.com/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Central+European+Journal+of+Labour+Law+and+Personnel+Man agement&m=2451%23%24a
20. QuoVadis Research @ FEI. Košice : 2018- Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ISSN 2585-9587     Online: http://quovadis.fei.tuke.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=QuoVadis+Research+%40+FEI&m=2451%23%24a

e-Seriály-Depozit : 241 records found   previous11 - 20nextend  jump to record: