e-Seriály-Depozit

Latest additions:
2021-01-28
12:37
Manažérska informatika. Bratislava : 2020- Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ISSN 2729-8310     Online: https://manazerskainformatika.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Mana%C5%BE%C3%A9rska+informatika.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-12-03
13:08
Media Education. (Bratislava) Bratislava : 2017- Academic Publishing House Researcher s.r.o., ISSN 2729-8132     Online: http://ejournal53.com/en/index.html   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Media+Education&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-11-19
10:15
Maget. Košice : 2020- Centrum pre religionistiku a historické štúdiá n.o., ISSN 2729-8035     Online: https://maget.sk   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Maget&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-11-12
13:17
Kabinet pre literatúru a kultúru. Bratislava : 2020- Upupa epops o.z., ISSN 2729-7993     Online: https://www.casopiskabinet.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Kabinet+pre+literat%C3%BAru+a+kult%C3%BAru&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-07-20
15:24
Kysucký múzejník. Čadca : 2020- Kysucké múzeum v Čadci, ISSN 2729-7446     Online: https://www.kysuckemuzeum.sk/edicna-cinnost/2115-kysucky-muzejnik   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Kysuck%C3%BD+m%C3%BAzejn%C3%ADk&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-07-14
14:49
Megatrends and Media. (Online) Trnava : 2019- Faculty of Mass Media Communication University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, ISSN 2729-7403     Online: https://fmk.sk/megatrends-and-media/megatrends-and-media-conference-proceedings/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Megatrends+and+Media&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-05-26
13:36
Prekroč svoj tieň. Bratislava : 2020-2021. Business Intelligence Club o.z., → Veľké Zálužie : 2021- Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ, ISSN 2644-6707     Online: https://www.prekrocsvojtien.sk   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Prekro%C4%8D+svoj+tie%C5%88&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-02-14
14:20
RETAIL magazín. Bratislava : 2014- RETAIL MEDIA Slovakia s.r.o., ISSN 2644-6685     Online: http://www.retailmagazin.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=RETAIL+magaz%C3%ADn.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-02-14
14:35
Jean Monnet Chair Working Papers in Political Sociology. Bratislava : 2019- Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, ISSN 2644-6596     Online: https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-europskych-studii-a-medzinarodnych-vztahov/the-jean-monnet-project-e upolsoc/jean-monet-chair-working-papers-in-political-sociology/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Jean+Monnet+Chair+Working+Papers+in+Political+Sociology. &m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-02-06
06:07
Multiverzum. (Bratislava) Bratislava : 2015- Občianske združenie Multiverzum - Centrum popkultúrneho vzdelávania, ISSN 2644-657X     Online: https://multiverzum.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Multiverzum.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records