e-Seriály-Depozit

Latest additions:
2022-06-09
15:17
Reflexie. (Online) Ružomberok 2022- Verbum - vydavateľstvo KU ISSN 2730-020X     Online: http://reflexie.ku.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=2730-020X&m=0220%23%24a
Detailed record - Similar records
2022-06-23
12:35
Brána. (Kysucké Nové Mesto) Kysucké Nové Mesto 2021- Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto ISSN 2729-9171     Online: https://www.kniznica.kysuckenovemesto.sk/casopis-brana.html   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=2729-9171&m=0220%23%24a
Detailed record - Similar records
2022-04-27
14:37
Forum Social Science Review. Šamorín 2021- Forum Minority Research Institute ISSN 2729-9740     Online: https://forumszemle.eu/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Forum+Social+Science+Review&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-12-21
14:29
Za bránami knižnice. Nové Zámky 2021- Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ISSN 2729-966X     Online: http://www.abkniznica.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=821&event_id=5   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Za+br%C3%A1nami+kni%C5%BEnice.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-10-26
11:00
CTZN. Bratislava 2021- Punkt o.z. ISSN 2729-9422     Online: https://ctzn.punkt.sk   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=CTZN.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-09-22
13:50
Art & History Magazine. Bratislava 2021- LitArt Agency ISSN 2729-9295     Online: https://www.artandhistorymagazine.eu/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Art+%26+History+Magazine.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-08-25
13:55
Revue of Social Services. Trnava 2021- Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda ISSN 2729-9120     Online: https://rss.fsvucm.sk/index.php/rss/index   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Revue+of+Social+Services.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-06-11
14:36
Wood research. (Online) Bratislava 2006- Slovenský drevársky výskumný ústav ISSN 2729-8906     Online: http://www.woodresearch.sk   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Wood+research.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-05-12
08:34
Axis mundi. (Online) Bratislava 2019- Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV ISSN 2729-8841     Online: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/axis-mundi/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Axis+mundi.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-03-04
14:23
Music zone. (Senec) Senec 2012-2022. Digital zone s.r.o. ISSN 2729-8442       Archív: https://web.archive.org/web/*/https://music-zone.eu/https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Music+zone.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records