Webdepozit-eborn 1 records found  Search took 0.01 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Školský systém na Slovensku v medzivojnovej Československej republike (1918-1938) Košice 2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ISBN 9788081523472