e-Monographs

e-Monographs 5,508 records found  beginprevious5489 - 5498next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
5489. 3. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov Prešov 2008 Prešovská univerzita ISBN 9788080687434   WWW: http://www.pulib.sk/elpub/FF/Slancova2/index.html    
5490. 3. nitrianska konferencia z kvantovej chémie : [zborník abstraktov a prednášok] Nitra 2007 Univerzita Konštantína Filozofa ISBN 9788080941123      
5491. 3. Európsky seminár : 9.-11. apríl 2008 Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry [Košice 2008 Dom techniky] ISBN 9788023202953      
5492. 21. konferencia mladých hydrológov ; 12. konferencia mladých meteorológov a klimatológov ; 8. konferencia mladých vodohospodárov : zborník príspevkov : [Bratislava, 12. november 2009] Bratislava 2009 Slovenský hydrometeorologický ústav ISBN 9788088907701      
5493. 20. konferencia mladých hydrológov ; 11. konferencia mladých meteorológov a klimatológov ; 7. konferencia mladých vodohospodárov : zborník súťažných prác mladých odborníkov : Bratislava, 30. október 2008 Bratislava 2008 Slovenský hydrometeorologický ústav ISBN 9788088907640      
5494. 2. zlievarenské sympózium : zborník vedeckých a odborných prác : 1.10. až 3.10.2008 Nízke Tatry - Demänovská dolina Žilina 2008 Žilinská univerzita ISBN 9788080708993      
5495. 2. Trenčiansky ošetrovateľský deň : zborník z vedeckej konferencie : Trenčín 8. októbra 2008 Trenčín 2009 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ISBN 9788080753832      
5496. 2. študentská vedecká konferencia : (zborník príspevkov) Prešov 2006 Prešovská univerzita ISBN 8080685118      
5497. 2. medzinárodné vedecké hydinárske dni : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Nitra, 16.-17. september 2008 Nitra 2008 Slovenská poľnohospodárska univerzita ISBN 9788055201023      
5498. 19. konferencia mladých hydrológov - 10. konferencia mladých meteorológov a klimatológov - 6. konferencia mladých vodohospodárov : zborník súťažných prác mladých odborníkov Bratislava 2007 Slovenský hydrometeorologický ústav ISBN 9788088907596      

e-Monographs : 5,508 records found   beginprevious5489 - 5498next  jump to record: