e-Monographs

e-Monographs 5,508 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
1. Neverejné telekominikačné siete a služby V Bratislave 2015 Slovenská technická univerzita ISBN 9788022745123      
2. Bratislava 2015 Ekonóm ISBN 9788022541725      
3. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov Trnava 2015 Materiálovotechnologická fakulta STU, Vydavateľstvo AlumniPress ISBN 9788080962241      
4. Tajomstvo Ježiša Krista - Kristológia v systematickej teológii Ružomberok 2015 Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity ISBN 9788056103142      
5. DPO SR 2016 : metodická pomôcka pre potreby členov DPO SR Zvolen 2016 Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene ISBN 9788022828413      
6. Európsky marketing - manažérska koncepcia pre jednotný trh EÚ : zborník vedeckých statí Bratislava 2015 Ekonóm ISBN 9788022542036      
7. Euromarketing – faktory a determinanty jednotného európskeho trhu Bratislava 2015 Ekonóm ISBN 9788022542081      
8. Ekonomika, financie a manažment podniku IX. Bratislava 2015 Ekonóm ISBN 9788022541459      
9. Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-15-109-00, I-15-110-00, I-15-111-00 Košice 2015 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ISBN 9788022541770      
10. Košice 2015 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ISBN 9788022541763      

e-Monographs : 5,508 records found   1 - 10nextend  jump to record: