000000945 001__ 945
000000945 003__ VRT
000000945 005__ 20161020220009.0
000000945 006__ m     f   d
000000945 007__ co
000000945 008__ 090918s2009    xo l   fs     100 0 slo
000000945 015__ $$aSNBS2010/01-00461
000000945 020__ $$a9788080753832 
000000945 039_9 $$a201002191412 $$bmsnk38 $$c201002101004 $$c200910211247 $$dmsnk01 $$dmsnk22 $$y200909180913 $$zmsnk03
000000945 040__ $$aSNK $$bslo $$cSNK $$eAACR2
000000945 0410_ $$aslo $$bslo
000000945 044__ $$axo $$cSK
000000945 072_7 $$2konspekt$$a616 $$xPatológia. Klinická medicína 
000000945 080__ $$22001$$a616-083 
000000945 080__ $$22001$$a614.253.2 
000000945 080__ $$22001$$a616-052 
000000945 080__ $$22001$$a(062.534) 
000000945 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000945 1112_ $$aTrenčiansky ošetrovateľský deň $$cTrenčín, Slovensko)$$d2008 : $$n(2. : 
000000945 24510 $$a2. Trenčiansky ošetrovateľský deň $$bzborník z vedeckej konferencie : Trenčín   8. októbra 2008 $$czostavili: Katarína Gerlichová, Nikoleta Poliaková, Pavel Grabczak$$helektronický zdroj 
000000945 24631 $$aDruhý Trenčiansky ošetrovateľský deň
000000945 260__ $$aTrenčín $$bTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka $$c2009
000000945 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM) $$c12 cm
000000945 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000945 516__ $$aTextový dokument (zborník), súbory vo formáte pdf a doc
000000945 538__ $$aTechnické požiadavky: Adobe Reader, Microsoft Word
000000945 65007 $$2SNKPH$$aošetrovateľstvo 
000000945 65007 $$2SNKPH$$azdravotné sestry 
000000945 65007 $$2SNKPH $$2SNKPH$$apacienti 
000000945 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000000945 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000000945 655_7 $$2SNKPH$$azborníky konferencií 
000000945 7001_ $$4com$$aGerlichová, Katarína 
000000945 7001_ $$4com$$aPoliaková, Nikoleta 
000000945 7001_ $$4com$$aGrabczak, Pavel 
000000945 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-8075-383-2$$pGLOBAL_SET
000000945 919__ $$a978-80-8075-383-2
000000945 970__ $$aURN:ISBN:978-80-8075-383-2
000000945 980__ $$aemo