e-Monographs

Latest additions:
2016-02-24
10:57
Neverejné telekominikačné siete a služby V Bratislave 2015 Slovenská technická univerzita ISBN 9788022745123      
Detailed record - Similar records
2016-02-24
09:42
Bratislava 2015 Ekonóm ISBN 9788022541725      
Detailed record - Similar records
2016-02-24
09:22
Chemicko-tepelné spracovanie materiálov Trnava 2015 Materiálovotechnologická fakulta STU, Vydavateľstvo AlumniPress ISBN 9788080962241      
Detailed record - Similar records
2016-02-24
09:02
Tajomstvo Ježiša Krista - Kristológia v systematickej teológii Ružomberok 2015 Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity ISBN 9788056103142      
Detailed record - Similar records
2016-02-24
08:54
DPO SR 2016 : metodická pomôcka pre potreby členov DPO SR Zvolen 2016 Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene ISBN 9788022828413      
Detailed record - Similar records
2016-02-24
08:46
Európsky marketing - manažérska koncepcia pre jednotný trh EÚ : zborník vedeckých statí Bratislava 2015 Ekonóm ISBN 9788022542036      
Detailed record - Similar records
2016-02-24
08:37
Euromarketing – faktory a determinanty jednotného európskeho trhu Bratislava 2015 Ekonóm ISBN 9788022542081      
Detailed record - Similar records
2016-02-24
08:27
Ekonomika, financie a manažment podniku IX. Bratislava 2015 Ekonóm ISBN 9788022541459      
Detailed record - Similar records
2016-02-23
11:29
Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-15-109-00, I-15-110-00, I-15-111-00 Košice 2015 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ISBN 9788022541770      
Detailed record - Similar records
2016-02-23
09:08
Košice 2015 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ISBN 9788022541763      
Detailed record - Similar records