000000941 001__ 941
000000941 003__ VRT
000000941 005__ 20161020220009.0
000000941 006__ m   f  d
000000941 007__ co
000000941 008__ 090210s2008  xo ol fs   100 0 slo c
000000941 015__ $$aSNBS2010/01-00492
000000941 020__ $$a9788085221602 
000000941 039_9 $$a201002221053 $$bmsnk38 $$c201002031117 $$c200911051035 $$c200910200958 $$dmsnk01 $$dmsnk22 $$dmsnk22 $$y 200902101433 $$zmsavuk02
000000941 040__ $$aSAVUK $$bslo $$cSAVUK $$dSNK $$eAACR2
000000941 0410_ $$aslo $$acze $$aeng $$bcze $$beng $$bslo
000000941 044__ $$axo $$cSK
000000941 072_7 $$2konspekt$$a523/524 $$xSlnečná sústava Hviezdy. Vesmír 
000000941 080__ $$22001$$a523.98 
000000941 080__ $$22001$$a523.9 
000000941 080__ $$22001$$a(437.6) 
000000941 080__ $$22001$$a(062.534) 
000000941 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000941 080__ $$22001$$a(0.034.2) 
000000941 1112_ $$aCeloštátny slnečný seminár $$cPapradno, Slovensko)$$d2008 : $$n(19. : 
000000941 24510 $$a19. celoštátny slnečný seminár, Papradno 2008 $$bzborník referátov $$czostavil:  I. Dorotovič$$helektronický zdroj 
000000941 24631 $$aDevätnásty celoštátny slnečný seminár, Papradno 2008
000000941 260__ $$aHurbanovo $$bSlovenská ústredná hvezdáreň $$c2008
000000941 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM) $$bfotogr. $$c12 cm
000000941 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000941 516__ $$aTextový dokument (zborník), súbory vo formátoch pdf a mpg
000000941 538__ $$aTechnické požiadavky: Adobe Reader, Windows Media Player
000000941 65007 $$2SNKPH$$asolárna fyzika 
000000941 65007 $$2SNKPH$$aslnečná aktivita 
000000941 650_7 $$2SNKPH$$aSlnko 
000000941 655_7 $$2SNKPH$$azborníky konferencií 
000000941 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000000941 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000000941 7001_ $$4com$$aDorotovič, Ivan 
000000941 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-85221-60-2$$pGLOBAL_SET
000000941 919__ $$a978-80-85221-60-2
000000941 970__ $$aURN:ISBN:978-80-85221-60-2
000000941 980__ $$aemo