000000940 001__ 940
000000940 003__ VRT
000000940 005__ 20161020220009.0
000000940 006__ m     f   d
000000940 007__ co
000000940 008__ 100204s2009    xo oa  f a    100 0 slo c
000000940 015__ $$aSNBS2011/01-00041
000000940 020__ $$a9788096980949 
000000940 039_9 $$a201101051553 $$bmsnk38 $$c201011301015 $$c201011301015 $$c201006211043 $$dmsnk01 $$dmsnk01 $$dmsnk22 $$y  201002041102 $$zmsavuk01
000000940 040__ $$aSVKBB $$bslo $$cSVKBB $$dSAVUK $$dSNK $$eAACR2
000000940 0411_ $$aslo $$acze $$beng
000000940 044__ $$axo $$cSK
000000940 072_7 $$2konspekt$$a528 $$xGeodézia. Kartografia 
000000940 080__ $$22001$$a528 
000000940 080__ $$22001$$a528.9 
000000940 080__ $$22001$$a(062.534) 
000000940 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000940 1112_ $$aSlovenské geodetické dni $$cŽilina, Slovensko)$$d2009 : $$n(17. : 
000000940 24510 $$a17. slovenské geodetické dni $$b[zborník referátov] : 5.-6. novembra 2009 Žilina $$ceditori Alojz Kopáčik, Anna Sučíková$$helektronický zdroj   
000000940 2463_ $$aSedemnáste slovenské geodetické dni
000000940 260__ $$aBratislava $$bKomora geodetov a kartografov $$c2009
000000940 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM) $$b12 cm
000000940 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000940 516__ $$aTextový dokument (zborník), súbory vo formáte html a pdf
000000940 538__ $$aTechnické požiadavky: Adobe Reader 6.0, interntaový prehliadač
000000940 65017 $$2SNKPH$$ageodézia 
000000940 65017 $$2SNKPH$$akartografia 
000000940 65017 $$2SNKPHeng$$aGeodesy 
000000940 65017 $$2SNKPHeng$$aCartography 
000000940 655_7 $$2SNKPH$$azborníky konferencií 
000000940 655_7 $$2SNKPHeng$$aCongresses 
000000940 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000000940 7001_ $$4edt$$aKopáčik, Alojz, $$d1958- 
000000940 7001_ $$4edt$$aSučíková, Anna 
000000940 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-969809-4-9$$pGLOBAL_SET
000000940 919__ $$a978-80-969809-4-9
000000940 970__ $$aURN:ISBN:978-80-969809-4-9
000000940 980__ $$aemo