000000938 001__ 938
000000938 003__ VRT
000000938 005__ 20161020220009.0
000000938 006__ m     g   d
000000938 007__ co
000000938 008__ 110914s2007    xo l   gsf    000 0 slo
000000938 015__ $$aSNBS2013
000000938 020__ $$a9788088931652 
000000938 039_9 $$a201304161712 $$bcsnk09 $$c201304161708 $$c201304161654 $$dcsnk09 $$dcsnk09 $$y201109140848 $$zmsnk03
000000938 040__ $$aSNK $$bslo $$cSNK $$eAACR2
000000938 0410_ $$aslo
000000938 044__ $$axo $$cSK
000000938 072_7 $$2konspekt$$a347 $$xSúkromné právo 
000000938 080__ $$22001$$a347.931 
000000938 080__ $$22001$$a347.440 
000000938 080__ $$22001$$a347.440-025.13 
000000938 080__ $$22001$$a347.7 
000000938 080__ $$22001$$a349.2 
000000938 080__ $$22001$$a347.952 
000000938 080__ $$22001$$a336.22 
000000938 080__ $$22001$$a347 
000000938 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000938 080__ $$22001$$a(035) 
000000938 24500 $$a150 vybraných vzorov zmlúv a právnych podaní 2007 $$helektronický zdroj
000000938 260__ $$aŽilina $$bPoradca podnikateľa $$c2007
000000938 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM) $$c12 cm
000000938 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000938 516__ $$aTextový dokument (príručka), súbory vo formáte htm, rtf
000000938 538__ $$aTechnické požiadavky: internetový prehliadač, textový editor
000000938 65007 $$2SNKPH$$aobchodné právo 
000000938 65007 $$2SNKPH$$aexekúcie 
000000938 65007 $$2SNKPH$$apracovné právo 
000000938 65007 $$2SNKPH$$adaňové právo 
000000938 65007 $$2SNKPH$$aobčianske právo hmotné 
000000938 65007 $$2SNKPH$$aprávne podania 
000000938 65007 $$2SNKPH$$aprávne zmluvy 
000000938 65007 $$2SNKPH$$avzory zmlúv 
000000938 65007 $$2SNKPHeng$$aForms (law) 
000000938 65007 $$2SNKPHeng$$aContracts 
000000938 65007 $$2SNKPHeng$$aCommercial law 
000000938 65007 $$2SNKPHeng$$aExecutions (law) 
000000938 65007 $$2SNKPHeng$$aLabor laws and legislation 
000000938 65007 $$2SNKPHeng$$aTax law 
000000938 65007 $$2SNKPHeng$$aSubstantive civil law 
000000938 65007 $$2SNKPHeng$$aContract templates 
000000938 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000000938 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000000938 655_7 $$2SNKPH$$apríručky 
000000938 655_7 $$2SNKPHeng$$aElectronic resources 
000000938 655_7 $$2SNKPHeng$$aHandbooks, manuals, etc. 
000000938 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-88931-65-2$$pGLOBAL_SET
000000938 919__ $$a978-80-88931-65-2
000000938 970__ $$aURN:ISBN:978-80-88931-65-2
000000938 980__ $$aemo