000000937 001__ 937
000000937 003__ VRT
000000937 005__ 20161020220009.0
000000937 006__ m     d
000000937 007__ co
000000937 008__ 141009s2009  xo |  s   001 0 slo
000000937 015__ $$aSNBS2015
000000937 020__ $$a9788097043476 $$z9788096937585
000000937 039_9 $$a201510290936 $$bAUTHORITY $$c201506171017 $$c201410091112 $$dcsnk09 $$dmsnk03 $$y201410091110 $$zmsnk03
000000937 040__ $$aSNK $$bslo $$cSNK $$eAACR2
000000937 0410_ $$aslo $$beng
000000937 044__ $$axo $$cSK
000000937 072_7 $$2konspekt$$a355/359 $$xVojenstvo. Obrana krajiny. Ozbrojené sily 
000000937 080__ $$22001$$a355/359 
000000937 080__ $$22001$$a061.6:93/94 
000000937 080__ $$22001$$a(082.2) 
000000937 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000937 24510 $$a15 rokov Vojenského historického ústavu (1994-2009) $$cImrich Purdek a kol.$$helektronický zdroj 
000000937 2463_ $$aPätnásť rokov Vojenského historického ústavu (1994-2009)
000000937 250__ $$a1. vyd.
000000937 260__ $$aBratislava $$bVojenský historický ústav - Ministerstvo obrany SR $$c2009
000000937 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM) $$bfareb. $$c12 cm
000000937 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000937 516__ $$aTextový dokument (jubilejná publikácia), súbor vo formáte pdf
000000937 538__ $$aTechnické požiadavky: PDF prehliadač
000000937 65007 $$2SNKPH$$avojenstvo 
000000937 65007 $$2SNKPH$$ahistorické ústavy 
000000937 65007 $$2SNKPHeng$$aMilitary science 
000000937 65007 $$2SNKPHeng$$aHistorical institutes 
000000937 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000000937 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000000937 655_7 $$2SNKPH$$ajubilejné publikácie 
000000937 655_7 $$2SNKPHeng$$aElectronic resources 
000000937 655_7 $$2SNKPHeng$$aJubilee books 
000000937 7761_ $$t15 rokov Vojenského historického ústavu (1994-2009) $$wvtls010120976
000000937 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-970434-7-6$$pGLOBAL_SET
000000937 919__ $$a978-80-970434-7-6
000000937 970__ $$aURN:ISBN:978-80-970434-7-6
000000937 980__ $$aemo