000000934 001__ 934
000000934 003__ VRT
000000934 005__ 20161020220009.0
000000934 006__ m   f  d
000000934 007__ co
000000934 008__ 100222s2009  xo l  fs   100 0 slo
000000934 015__ $$aSNBS2010/03-01887
000000934 020__ $$a9788080822675 
000000934 039_9 $$a201210031426 $$bkosnk01 $$c201008131655 $$c201005310909 $$c201005310908 $$dmsnk38 $$dmsnk01 $$dmsnk01 $$y 201002221516 $$zmsnk03
000000934 040__ $$aSNK $$bslo $$cSNK $$eAACR2
000000934 0410_ $$aslo $$beng $$bger $$bslo
000000934 044__ $$axo $$cSK
000000934 072_7 $$2konspekt$$a378 $$xVysoké školy 
000000934 072_7 $$2konspekt$$a81 $$xLingvistika. Jazyky 
000000934 080__ $$22001$$a81'24 
000000934 080__ $$22001$$a001.81/87 
000000934 080__ $$22001$$a378.245 
000000934 080__ $$22001$$a378 
000000934 080__ $$22001$$a(062.534) 
000000934 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000934 1112_ $$aTrnavská univerzita (Trnava, Slovensko). $$bFakulta zdravotníctva a  sociálnej práce. $$bVedecký seminár doktorandov $$cTrnava, Slovensko) $$d2009 : $$d2009)$$n(1. : $$n(1. : 
000000934 24510 $$a1. vedecký seminár doktorandov $$b15. január 2009, Trnava $$cĽudmila Jančovičová  (ed.)$$helektronický zdroj 
000000934 24631 $$aPrvý vedecký seminár doktorandov
000000934 250__ $$a1. vyd.
000000934 260__ $$aTrnava $$bTrnavská univerzita $$c2009
000000934 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM) $$c12 cm
000000934 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000934 516__ $$aTextový dokument (zborník), 1 súbor vo formáte pdf
000000934 538__ $$aTechnické požiadavky: Adobe Reader 6.0
000000934 65007 $$2SNKPH$$acudzie jazyky 
000000934 65007 $$2SNKPH$$avedecké práce 
000000934 65007 $$2SNKPH$$adoktorandské štúdium 
000000934 65007 $$2SNKPH$$avysoké školy 
000000934 65007 $$2SNKPH$$avyučovanie jazykov 
000000934 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000000934 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000000934 655_7 $$2SNKPH$$azborníky konferencií 
000000934 7001_ $$4edt$$aJančovičová, Ľudmila, $$d1951- 
000000934 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-8082-267-5$$pGLOBAL_SET
000000934 919__ $$a978-80-8082-267-5
000000934 970__ $$aURN:ISBN:978-80-8082-267-5
000000934 980__ $$aemo