000000933 001__ 933
000000933 003__ VRT
000000933 005__ 20161020220009.0
000000933 006__ m   f  d
000000933 007__ co
000000933 008__ 100423s2009  xo al fs   100 0 slo
000000933 015__ $$aSNBS2010/04-02509
000000933 020__ $$a9788080753986 
000000933 039_9 $$a201010261015 $$bmsnk38 $$c201008030857 $$c201005050903 $$c201005050858 $$dmsnk01 $$dmsnk22 $$dmsnk22 $$y 201004230937 $$zmsnk03
000000933 040__ $$aSNK $$bslo $$cSNK $$eAACR2
000000933 0410_ $$aslo $$acze $$aeng $$beng $$bslo
000000933 044__ $$axo $$cSK
000000933 072_7 $$2konspekt$$a62 $$xTechnika všeobecne 
000000933 080__ $$22001$$a351.74:62 
000000933 080__ $$22001$$a62-027.45 
000000933 080__ $$22001$$a614.843/.847 
000000933 080__ $$22001$$a(062.534) 
000000933 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000933 1112_ $$aMedzinárodná vedecká konferencia policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky $$cBratislava, Slovensko)$$d2009 : $$n(1.  : 
000000933 24510 $$a1. Medzinárodná vedecká konferencia policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky 2009  $$belektornický zborník prednášok : Bratislava, 20. máj 2009$$helektronický zdroj 
000000933 24611 $$a1st International scientific conference emergency+rescue-securex+pyropol technology 2009
000000933 24631 $$aPrvá Medzinárodná vedecká konferencia policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky  2009
000000933 24631 $$aFirst International scientific conference emergency+rescue-securex+pyropol technology 2009
000000933 260__ $$aTrenčín $$bTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka $$c2009
000000933 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM) $$c12 cm
000000933 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000933 516__ $$aTextový dokument (zborník), súbry vo formáte pdf
000000933 538__ $$aTechnické požiadavky: Adobe Reader
000000933 65007 $$2SNKPH$$apolicajná technika 
000000933 65007 $$2SNKPH$$azabezpečovacia technika 
000000933 65007 $$2SNKPH$$azáchranárska technika 
000000933 65007 $$2SNKPH$$apožiarna technika 
000000933 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000000933 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000000933 655_7 $$2SNKPH$$azborníky konferencií 
000000933 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-8075-398-6$$pGLOBAL_SET
000000933 919__ $$a978-80-8075-398-6
000000933 970__ $$aURN:ISBN:978-80-8075-398-6
000000933 980__ $$aemo