000006778 001__ 6778
000006778 003__ ISSN
000006778 005__ 20200217103845.0
000006778 007__ cr
000006778 008__ 190730c20199999xo f||p|s||  |||||b0mul |
000006778 0220_ $$235 $$a2644-5700 $$l1335-5570
000006778 035__ $$avtls002679710
000006778 0410_ $$aslo $$acze $$apol $$aeng $$aita $$arus
000006778 044__ $$cSVK
000006778 080__ $$22011$$a272 
000006778 080__ $$22011$$a27-528.8 
000006778 080__ $$22011$$a2-1 
000006778 2101_ $$aTheologos $$b(Online)
000006778 222__ $$aTheologos $$b(Online)
000006778 2451_ $$aTheologos.
000006778 24633 $$aTheological revue
000006778 260__ $$aPrešov : $$bGréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, $$c2019-
000006778 541__ $$aGréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity $$bUl. biskupa Gojdiča č. 2 ~ Prešov ~ 080 01   $$ktheologos.office@unipo.sk $$l051/7725 166 $$m051/7733 840
000006778 7102_ $$aPrešovská univerzita v Prešove. $$bGréckokatolícka teologická fakulta
000006778 7760_ $$tTheologos (Prešov) $$x1335-5570
000006778 85640 $$920200206$$uhttps://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/theologos/ $$xOA-J 
000006778 85641 $$920200206$$uhttps://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=E-Theologos.&m=2451%23%24a 
000006778 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISSN:2644-5700
000006778 970__ $$aURN:ISSN:2644-5700
000006778 980__ $$aese