000006436 001__ 6436
000006436 003__ VRT
000006436 005__ 20161020220052.0
000006436 006__ m     d
000006436 007__ co
000006436 008__ 160224s2015  xo   o   000 0 slo
000006436 020__ $$a9788056103142 
000006436 039_9 $$y201602240902 $$zmsnk11
000006436 040__ $$aSNK $$bslo $$cSNK $$eAACR2
000006436 0410_ $$aslo
000006436 044__ $$axo $$cSK
000006436 24510 $$aTajomstvo Ježiša Krista - Kristológia v systematickej teológii $$cPavol Dráb$$helektronický zdroj 
000006436 24630 $$aKristológia v systematickej teológii
000006436 250__ $$a1. vyd.
000006436 260__ $$aRužomberok $$bVerbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity $$c2015
000006436 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM)
000006436 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000006436 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000006436 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-561-0314-2$$pGLOBAL_SET
000006436 919__ $$a978-80-561-0314-2
000006436 970__ $$aURN:ISBN:978-80-561-0314-2
000006436 980__ $$aemo