000000939 001__ 939
000000939 003__ VRT
000000939 005__ 20161020220009.0
000000939 006__ m     f   d
000000939 007__ co
000000939 008__ 090415s2008    xo l   f      100 s slo c
000000939 015__ $$aSNBS2011/01-00058
000000939 020__ $$a9788096980925 
000000939 039_9 $$a201512220836 $$bmsavuk18 $$c201101101409 $$c201011220926 $$c201006211044 $$dmsnk38 $$dmsnk01 $$dmsnk22 $$y  200904151533 $$zmsavuk01
000000939 040__ $$aSAVUK $$bslo $$cSAVUK $$dSNK $$eAACR2
000000939 0410_ $$aslo $$acze $$beng
000000939 044__ $$axo $$cSK
000000939 072_7 $$2konspekt$$a528 $$xGeodézia. Kartografia 
000000939 080__ $$22001$$a528.9 
000000939 080__ $$22001$$a(062.534) 
000000939 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000939 1112_ $$aSlovenské geodetické dni $$cBratislava, Slovensko)$$d2008 : $$n(16. : 
000000939 24510 $$a16. slovenské geodetické dni $$bzborník referátov $$ceditori Alojz Kopáčik, Anna Hostinová
000000939 260__ $$aBratislava $$bKomora geodetov a kartografov $$c2008
000000939 300__ $$a1 elektronický optick disk (CD-ROM) $$c12 cm
000000939 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000939 516__ $$atextový dokument (zborník), súbory vo formátoch html a pdf
000000939 538__ $$aTechnické požiadavky: Adobe Reader 6.0, internetový prehliadač
000000939 65007 $$2SNKPH$$ageodézia 
000000939 65007 $$2SNKPH$$akartografia 
000000939 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000000939 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické dokumenty 
000000939 655_7 $$2SNKPH$$azborníky konferencií 
000000939 7001_ $$4edt$$aKopáčik, Alojz, $$d1958- 
000000939 7001_ $$4edt$$aHostinová, Anna 
000000939 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-969809-2-5$$pGLOBAL_SET
000000939 919__ $$a978-80-969809-2-5
000000939 970__ $$aURN:ISBN:978-80-969809-2-5
000000939 980__ $$aemo