Key Title uuza Online)
ISSN730-0161
ISSN-L730-0188
Imprint rnava 022- akulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Variant Title ajlepšie literárne a fotografické práce študentov; úza
other form 730-0188 uuza (Tlačené vydanie)
Record ID 6957


 Record created 2022-06-09, last modified 2023-03-08Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)