e-Serials

Latest additions:
2022-04-14
15:53
Svet ženy. (Košice) Košice : 2020- Akčné ženy o.z., ISSN 2730-003X     Online: https://svetzeny.sk  
Detailed record - Similar records
2022-04-14
15:54
Akčné ženy. Košice : 2017- Akčné ženy o.z., ISSN 2730-0021     Online: https://akcnezeny.sk  
Detailed record - Similar records
2022-04-27
14:37
Forum Social Science Review. Šamorín : 2021- Forum Minority Research Institute, ISSN 2729-9740     Online: https://forumszemle.eu/  
Detailed record - Similar records
2022-03-31
15:31
Súhlas. Bratislava : 2022- Nakladatelství Forum s.r.o., ISSN 2729-9945     Online: https://forum-media.sk/premium/APPS/  
Detailed record - Similar records
2022-02-28
15:24
Vo svete IT. Bratislava : 2018- Pledge s.r.o., ISSN 2729-9872     Online: https://vosveteit.sk/  
Detailed record - Similar records
2022-01-27
14:42
Stavebné povolenie v praxi. Bratislava : 2021- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2729-9791     Online: https://www.stavebnepovolenievpraxi.sk/onb/  
Detailed record - Similar records
2022-01-21
13:44
Musicologica slovaca. (Online) Bratislava : 2010- Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ISSN 2729-9783     Online: http://uhv.sav.sk/edicna-cinnost/musicologica-slovaca/  
Detailed record - Similar records
2022-01-28
08:58
Etnologické rozpravy. (Online) Bratislava : 2021- Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, ISSN 2729-9759     Online: http://www.nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy/  
Detailed record - Similar records
2021-12-22
14:17
Múza. (Žilina) Žilina : 2013- Považské múzeum, ISSN 2729-9724     Online: https://pmza.sk/muza/  
Detailed record - Similar records
2021-12-21
14:29
Za bránami knižnice. Nové Zámky : 2021- Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, ISSN 2729-966X     Online: http://www.abkniznica.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=821&event_id=5   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Za+br%C3%A1nami+kni%C5%BEnice.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records