e-Seriály 15 záznamov nájdených  1 - 10ďalší  skoč na záznam: Hľadanie trvalo 0.01 sekúnd. 
1. Acta historica neosoliensia. (Online) Banská Bystrica : 2005-2013. Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, → Banská Bystrica : 2014- Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – BELIANUM, ISSN 2453-7845   WWW: http://invenio.webdepozit.sk/record/6440/files/1336-9148(2009)12.pdf   Online: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/acta-historica-neosoliensia.html   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Acta+historica+neosoliensia&m=2451%23%24a
2. Via Historiae. (Trnava) Trnava : 2013- Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ISSN 1339-1801   WWW: http://invenio.webdepozit.sk/record/870/files/1339-1801()05_03.pdf   Online: http://ff.ucm.sk/sk/casopis-via-historiae/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Via+Historiae&m=2451%23%24a
3. Quality Innovation Prosperity. (Online) Košice : 2012- Technical University of Košice, ISSN 1338-984X   WWW: http://invenio.webdepozit.sk/record/668/files/1338-984X(2007)11_02.pdf   Online: http://www.qip-journal.eu   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Quality+Innovation+Prosperity&m=2451%23%24a
4. Potravinárstvo. (Online) Nitrianske Hrnčiarovce : 2006- Združenie HACCP Consulting, ISSN 1337-0960   WWW: http://invenio.webdepozit.sk/record/626/files/1337-0960(201212)06_04.pdf   Online: http://www.potravinarstvo.com/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Potravin%C3%A1rstvo&m=2451%23%24a
5. Parazol. Trnava : 2012- Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ISSN 1338-9785   WWW: http://invenio.webdepozit.sk/record/595/files/1338-9785(2013-2014)02_01.pdf   Online: http://ff.ucm.sk/sk/casopis-parazol/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Parazol&m=2451%23%24a
6. Nová filologická revue. Banská Bystrica : 2009- Fakulta humanitných vied UMB, ISSN 1338-0583   WWW: http://invenio.webdepozit.sk/record/554/files/1338-0583(201406)06_01.pdf   Online: https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Nov%C3%A1+filologick%C3%A1+revue&m=2451%23%24a
7. Na pulze. (Online) Prešov : 2008- Prešovská univerzita v Prešove, ISSN 1339-3448   WWW: http://invenio.webdepozit.sk/record/531/files/1339-3448(201505)08_02.pdf   Online: http://napulze.unipo.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Na+pulze&m=2451%23%24a
8. Motus in verbo. Banská Bystrica : 2012-2013. Fakulta humanitných vied UMB, → Banská Bystrica : 2014- Filozofická fakulta UMB, ISSN 1339-0392   WWW: http://invenio.webdepozit.sk/record/518/files/1339-0392(201411)03_02.pdf   Online: http://www.motus.umb.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Motus+in+verbo&m=2451%23%24a
9. Malacologica Bohemoslovaca. Bratislava : 2005- Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, ISSN 1336-6939   WWW: http://invenio.webdepozit.sk/record/462/files/1336-6939(200912)08_00.pdf   Online: http://www.mollusca.sav.sk   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Malacologica+Bohemoslovaca&m=2451%23%24a
10. Kritika prekladu. Banská Bystrica : 2013- Fakulta humanitných vied UMB, ISSN 1339-3405   WWW: http://invenio.webdepozit.sk/record/437/files/1339-3405(2014)01_01.pdf   Online: https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Kritika+prekladu&m=2451%23%24a

e-Seriály : 15 záznamov nájdených   1 - 10ďalší  skoč na záznam: