Webdepozit-eborn 1 records found  Search took 0.01 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. 10. Študentská vedecká konferencia : s medzinárodnou účasťou v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie : zborník abstraktov, Bratislava 19.11.2008 Bratislava [2009] Slovenská technická univerzita ISBN 9788022731096