Webdepozit-eborn 1 records found  Search took 0.01 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. 1. Medzinárodná vedecká konferencia policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky 2009 : elektornický zborník prednášok : Bratislava, 20. máj 2009 Trenčín 2009 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ISBN 9788080753986