e-Monographs

e-Monographs 5,508 records found  beginprevious5479 - 5488nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
5479. 4. študentská vedecká konferencia : [zborník príspevkov] Prešov 2009 Prešovská univerzita ISBN 9788080689698      
5480. 4. Rádiobiologická konferencia s medzinárodnou účasťou : Košice 19.-20. jún 2008 Košice 2008 Univerzita veterinárskeho lekárstva ISBN 9788080770877      
5481. 4. medzinárodná konferencia železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky : zborník prednášok : 13.-15. februára 2008, Vyhne [S. l.] 2008 BETAMONT ISBN 9788096988334      
5482. 4. Medzinárodná konferencia EIaM ’07 : environmentálne inžinierstvo a manažérstvo : 3. stretnutie katedier environmentálneho vzdelávania ... : 1. súťaž o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti environmentalistiky za rok 2006, Herľany, 22.-24.10.2007 : zborník príspevkov Košice 2007 Technická univerzita ISBN 9788080738945      
5483. 4. Európsky seminár : zborník z odborného seminára s medzinárodnou účasťou : 24.-26. marec 2009 Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry Košice 2009 ELSEWA ISBN 9788089385027      
5484. 35. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : účelové vzdelávacie zariadenie SZU 21.-22.10.2009 Modra-Harmónia Bratislava 2009 Úrad verejného zdravotníctva SR ISBN 9788071591740      
5485. 33. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb : zborník z medzinárodnej konferencie, 9.-11.IX.2009, Štrbské Pleso Bratislava 2009 Slovenská technická univerzita ISBN 9788022731829      
5486. Bratislava [2006] Výpočtové stredisko SAV ISBN 8096955594      
5487. 3. Trenčiansky ošetrovateľský deň : zborník z vedeckej konferencie : 3. november 2009 Trenčín 2009 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ISBN 9788080754242      
5488. 3. študentské liečebnopedagogické dni marec 2009 : Bratislava, 20.3.2009 Bratislava 2009 Univerzita Komenského ISBN 9788022327626      

e-Monographs : 5,508 records found   beginprevious5479 - 5488nextend  jump to record: