e-Monographs

e-Monographs 5,508 records found  beginprevious21 - 30nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
21. Hydroinformatika Bratislava 2015 Slovenská technická univerzita ISBN 9788022744683      
22. Nové systémy hĺbenia geotermálnych vrtov Žilina 2015 Žilinská univerzita ISBN 9788055410609      
23. Základy požiarnej bezpečnosti Žilina 2015 EDIS – vydavateľstvo ŽU ISBN 9788055410845      
24. Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve Žilina 2015 EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity ISBN 9788055410913      
25. Research Forum 2015 Žilina 2015 Výskumné centrum Žilinskej univerzity ISBN 9788055409733      
26. Výskumné a vývojové aktivity v doprave 2015 Žilina 2015 EDIS - vydavateľské centrum ŽU ISBN 9788055410999      
27. Posudzovanie podnikateľských rizík a jeho využiteľnosť pri riadení rizík v malých a stredných podnikoch Žilina 2015 Žilinská univerzita v Žiline ISBN 9788055410425      
28. GNSS - Globálne navigačné satelitné systémy v skratke [Košice] 2014 Jozef Kozár ISBN 9788097186913      
29. Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015 : 6. medzinárodná vedecká konferencia : zborník vedeckých a odborných prác Liptovský Mikuláš 2015 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika ISBN 9788080405151   WWW: www.aos.sk    
30. Aktuálne výzvy a problémy verejnej správy II. Košice 2015 Equilibria ISBN 9788081523441      

e-Monographs : 5,508 records found   beginprevious21 - 30nextend  jump to record: