000000936 001__ 936
000000936 003__ VRT
000000936 005__ 20161020220009.0
000000936 006__ m     f   d
000000936 007__ co
000000936 008__ 101105s2009    xo dol fs     100 0 slo
000000936 015__ $$aSNBS2012/02-00437
000000936 020__ $$a9788022731096 
000000936 039_9 $$a201312051344 $$bcsnk09 $$c201206011258 $$c201202011429 $$c201202011417 $$dmsnk38 $$dcsnk09 $$dcsnk09 $$y  201011050728 $$zmsnk03
000000936 040__ $$aSNK $$bslo $$cSNK $$eAACR2
000000936 0410_ $$aslo $$acze $$aeng
000000936 044__ $$axo $$cSK
000000936 072_7 $$2konspekt$$a54 $$xChémia. Mineralogické vedy 
000000936 072_7 $$2konspekt$$a66 $$xChemický priemysel. Chemická technológia 
000000936 080__ $$22001$$a54 
000000936 080__ $$22001$$a66 
000000936 080__ $$22001$$a663/664 
000000936 080__ $$22001$$a(062.534) 
000000936 080__ $$22001$$a(048.3) 
000000936 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000936 080__ $$22001$$a(079)371.27 
000000936 24510 $$a10. Študentská vedecká konferencia $$bs medzinárodnou účasťou v odbore chémie a   chemickej a potravinárskej technológie : zborník abstraktov, Bratislava 19.11.2008$$helektronický zdroj 
000000936 2463_ $$aDesiata študentská vedecká konferencia
000000936 250__ $$a[1. vyd.]
000000936 260__ $$aBratislava $$bSlovenská technická univerzita $$c[2009]
000000936 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM) $$bfotogr., grafy, sch., tab. $$c12 cm
000000936 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000936 516__ $$aTextový dokument (zborník), 1 súbor vo formáte pdf
000000936 538__ $$aTechnické požiadavky: PDF prehliadač
000000936 65007 $$2SNKPH$$achémia 
000000936 65007 $$2SNKPH$$achemická technológia 
000000936 65007 $$2SNKPH$$apotravinárska technológia 
000000936 65007 $$2SNKPHeng$$aChemistry 
000000936 65007 $$2SNKPHeng$$aChemical technology 
000000936 65007 $$2SNKPHeng$$aFood technology 
000000936 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000000936 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000000936 655_7 $$2SNKPH$$azborníky konferencií 
000000936 655_7 $$2SNKPH$$aabstrakty 
000000936 655_7 $$2SNKPH$$aštudentské práce 
000000936 655_7 $$2SNKPHeng$$aElectronic resources 
000000936 655_7 $$2SNKPHeng$$aProceedings of conferences 
000000936 655_7 $$2SNKPHeng$$aAbstracts 
000000936 655_7 $$2SNKPHeng$$aStudent theses 
000000936 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-227-3109-6$$pGLOBAL_SET
000000936 919__ $$a978-80-227-3109-6
000000936 970__ $$aURN:ISBN:978-80-227-3109-6
000000936 980__ $$aemo