000000935 001__ 935
000000935 003__ VRT
000000935 005__ 20161020220009.0
000000935 006__ m     g   d |
000000935 007__ co
000000935 008__ 070125s2006    xo oal gs     010 0 slo
000000935 015__ $$aSNBS2011/03-02504
000000935 020__ $$a8096960466 
000000935 039_9 $$a201205221452 $$bkosnk01 $$c201108121213 $$c201107011205 $$c200703270935 $$dmsnk38 $$dmsnk01 $$dmsnk22 $$y  200701251016 $$zmsnk79
000000935 040__ $$aSNK $$bslo $$cSNK $$eAACR2
000000935 0410_ $$aslo
000000935 0410_ $$axo $$cSK
000000935 072_7 $$2konspekt$$a351 $$xÚlohy verejnej správy, správne opatrenia. Legislatíva 
000000935 080__ $$22001$$a351.74 
000000935 080__ $$22001$$a(437.6) 
000000935 080__ $$22001$$a(082.2) 
000000935 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000935 24510 $$a10 rokov Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach $$c[redakcia] Jana   Demjanovičová$$helektronický zdroj 
000000935 24630 $$aDesť rokov Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach
000000935 250__ $$a1. vyd.
000000935 260__ $$aKošice $$bKrajské riaditeľstvo Policajného zboru $$c2006
000000935 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM) $$c12 cm
000000935 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000935 516__ $$aTextový dokument (jubilejná publikácia), 1 súbor vo formáte pdf
000000935 538__ $$aTechnické požiadavky: Adobe Reader
000000935 65007 $$2SNKPH$$apolícia 
000000935 65007 $$2SNKPH$$apolicajti 
000000935 655_7 $$2SNKPH$$ajubilejné publikácie 
000000935 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000000935 7001_ $$4edt$$aDemjanovičová, Jana 
000000935 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:80-969604-6-6$$pGLOBAL_SET
000000935 919__ $$a80-969604-6-6
000000935 970__ $$aURN:ISBN:80-969604-6-6
000000935 980__ $$aemo