000000932 001__ 932
000000932 003__ VRT
000000932 005__ 20161020220009.0
000000932 006__ m     f   d
000000932 007__ co
000000932 008__ 091123s2009    xo odl fs     100 0 slo
000000932 015__ $$aSNBS2010/01-00750
000000932 020__ $$a9788089284382 
000000932 039_9 $$a201003221417 $$bmsnk38 $$c201003100902 $$c201002021109 $$c200912071406 $$dmsnk01 $$dmsnk22 $$dmsnk22 $$y  200911231025 $$zmsnk03
000000932 040__ $$aSNK $$bslo $$cSNK $$eAACR2
000000932 0410_ $$aslo $$acze $$aeng $$bcze $$beng $$bslo
000000932 044__ $$axo $$cSK
000000932 072_7 $$2konspekt$$a57 $$xVšeobecná biológia 
000000932 080__ $$22001$$a57:61 
000000932 080__ $$22001$$a(062.534) 
000000932 080__ $$22001$$a(0.034.44) 
000000932 1112_ $$aKongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti $$cKošice, Slovensko)$$d2009 : $$n(1. : 
000000932 24510 $$a1. kongres biomedicíny v oromaxilafaciálnej oblasti $$bzborník referátov : 6.   trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium Slovenskej stomatologickej spoločnosti, slovensko-ukrajinské   symózium : 8.-10.10.2009, Košice - Dom umenia $$ceditor zborníka: Andrej Jenča$$helektronický zdroj 
000000932 24611 $$a1. Congress of Biomedicine in Oro-Maxillofacial Area
000000932 24631 $$aPrvý kongres biomedicíny v oromaxilafaciálnej oblasti
000000932 250__ $$a1. vyd.
000000932 260__ $$aKošice $$bEquilibria $$c2009
000000932 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM) $$c12 cm
000000932 500__ $$aProjekt KEGA č.3/7134/09
000000932 500__ $$aNázov z titulnej obrazovky
000000932 516__ $$aTextový dokument (zborník), 1 súbor vo formáte pdf
000000932 538__ $$aTechnické požiadavky: Adobe Reader
000000932 65007 $$2SNKPH$$abiomedicína 
000000932 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000000932 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000000932 655_7 $$2SNKPH$$azborníky konferencií 
000000932 7001_ $$4edt$$aJenča, Andrej, $$d1953- 
000000932 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-89284-38-2$$pGLOBAL_SET
000000932 919__ $$a978-80-89284-38-2
000000932 970__ $$aURN:ISBN:978-80-89284-38-2
000000932 980__ $$aemo