Key Title Monument revue (Online)
ISSN2729-8280
ISSN-L1338-807X
Imprint Bratislava : 2012- Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,
UDC 904(437.6) ; 719
Variant Title Časopis Pamiatkového úradu SR na prezentáciu vedeckého poznávania kultúrneho dedičstva
other form 1338-807X Monument revue
Record ID 6882


 Record created 2021-01-22, last modified 2021-02-02Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)