Key Title Jean Monnet Chair Working Papers in Political Sociology
ISSN2644-6596
ISSN-L2644-6596
Imprint Bratislava : 2019- Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave,
UDC 32 ; 327
Variant Title Jean Monnet Chair Working Papers in Political Sociology Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Record ID 6815


 Record created 2020-02-14, last modified 2021-07-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)