000006425 001__ 6425
000006425 003__ VRT
000006425 005__ 20161020220052.0
000006425 006__ m     d
000006425 007__ co
000006425 008__ 160223i2015  xo   fs   000 0 slo
000006425 020__ $$a9788022541015 
000006425 039_9 $$y201602230815 $$zmsnk03
000006425 040__ $$aSNK $$bslo $$cSNK $$eAACR2
000006425 0410_ $$aslo $$acze
000006425 044__ $$axo $$cSK
000006425 2451_ $$aZlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VI. $$bzborník príspevkov z VI.  medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na PHF EU v Košiciach na Katedre kvantitatívnych metód :  22.-25.4.2015 Košice, Slovenská republika$$helektronický zdroj 
000006425 260__ $$a[Bratislava $$bEkonomická univerzita] $$c2015
000006425 300__ $$a1 elektronický optický disk (CD-ROM)
000006425 655_7 $$2SNKPH$$aelektronické zdroje 
000006425 655_7 $$2SNKPH$$aCD-ROM 
000006425 909__ $$ooai:invenio.webdepozit.sk:URN:ISBN:978-80-225-4101-5$$pGLOBAL_SET
000006425 919__ $$a978-80-225-4101-5
000006425 970__ $$aURN:ISBN:978-80-225-4101-5
000006425 980__ $$aemo