e-Serials

Latest additions:
2021-08-25
14:08
DPH expert. (Online) Bratislava : 2021- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2729-9147     Online: https://dphexpertsenior.dashofer.sk/onb/  
Detailed record - Similar records
2021-08-25
13:55
Revue of Social Services. Trnava : 2021- Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ISSN 2729-9120     Online: https://rss.fsvucm.sk/index.php/rss/index  
Detailed record - Similar records
2021-08-11
09:45
Körkép. (Bratislava) Bratislava : 2009- Občianske združenie Vox Juventae, ISSN 2729-9112     Online: https://korkep.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-08-11
13:02
HPC Focus. (Online) Bratislava : 2014- Centrum spoločných činností SAV, ISSN 2729-9090     Online: https://vs.sav.sk/?section=materials&sub=magazine_list  
Detailed record - Similar records
2021-08-11
13:39
Opus. (Dunajská Streda. Online) Dunajská Streda : 2017- Szlovákiai Magyar Írók Társasága, ISSN 2729-9074     Online: http://opus-folyoirat.sk/  
Detailed record - Similar records
2021-07-14
14:37
Lexikon. (Bratislava) Bratislava : 2019- ASTOR Slovakia s.r.o., ISSN 2729-904X     Online: https://www.lexikon.sk  
Detailed record - Similar records
2021-07-14
14:59
Theatrica. Bratislava : 2019- Občianske združenie Theatrica, ISSN 2729-9031     Online: https://www.theatrica.sk  
Detailed record - Similar records
2021-07-16
11:10
Jazyk a politika. (Online) Bratislava : 2016- Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ISSN 2729-8973     Online: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/  
Detailed record - Similar records
2021-07-13
09:42
Expert na odpadové hospodárstvo a enviro problematiku. Bratislava : 2021- Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., ISSN 2729-8957     Online: https://expertnaodpady.dashofer.sk/onb/  
Detailed record - Similar records
2021-06-22
13:58
Politologické fórum. (Online) Trenčín : 2018- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ISSN 2729-8949     Online: https://pf.tnuni.sk  
Detailed record - Similar records