e-Seriály-Depozit

Latest additions:
2021-12-21
14:29
Za bránami knižnice. Nové Zámky : 2021- Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, ISSN 2729-966X     Online: http://www.abkniznica.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=821&event_id=5   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Za+br%C3%A1nami+kni%C5%BEnice.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-09-22
13:50
Art & History Magazine. Bratislava : 2021- LitArt Agency, ISSN 2729-9295     Online: https://www.artandhistorymagazine.eu/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Art+%26+History+Magazine.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-08-25
13:55
Revue of Social Services. Trnava : 2021- Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ISSN 2729-9120     Online: https://rss.fsvucm.sk/index.php/rss/index   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Revue+of+Social+Services.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-06-11
14:36
Wood research. (Online) Bratislava : 2006- Slovenský drevársky výskumný ústav, ISSN 2729-8906     Online: http://www.woodresearch.sk   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Wood+research.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-05-12
08:34
Axis mundi. (Online) Bratislava : 2019- Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV, ISSN 2729-8841     Online: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/axis-mundi/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Axis+mundi.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-03-04
14:23
Music zone. (Senec) Senec : 2012-2022. Digital zone s.r.o., ISSN 2729-8442       Archív: https://web.archive.org/web/*/https://music-zone.eu/https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Music+zone.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-03-15
14:13
Svet (z) kníh. Košice : 2021- Knižnica pre mládež mesta Košice, ISSN 2729-8426     Online: https://www.kosicekmk.sk/index.php/extensions/vydavame/casopis   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Svet+%28z%29+kn%C3%ADh.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-02-17
13:43
Aktuality v cievnej medicíne. Bratislava : 2020- Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti, ISSN 2729-8353     Online: https://www.angiology.sk/aktuality-v-cievnej-medicine/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Aktuality+v+cievnej+medic%C3%ADne.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2021-01-28
12:37
Manažérska informatika. Bratislava : 2020- Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ISSN 2729-8310     Online: https://manazerskainformatika.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Mana%C5%BE%C3%A9rska+informatika.&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-12-03
13:08
Media Education. (Bratislava) Bratislava : 2017- Academic Publishing House Researcher s.r.o., ISSN 2729-8132     Online: http://ejournal53.com/en/index.html   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Media+Education&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records