e-Serials Open Access

Latest additions:
2021-11-11
13:50
Laboratórna diagnostika. (Online) Bratislava : 2021- Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri SLS, ISSN 2729-9201     Online: https://zenodo.org/communities/labdiagn/?page=1&size=20  
Detailed record - Similar records
2021-08-25
13:55
Revue of Social Services. Trnava : 2021- Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ISSN 2729-9120     Online: https://rss.fsvucm.sk/index.php/rss/index  
Detailed record - Similar records
2021-06-22
13:58
Politologické fórum. (Online) Trenčín : 2018- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ISSN 2729-8949     Online: https://pf.tnuni.sk  
Detailed record - Similar records
2021-05-12
08:34
Axis mundi. (Online) Bratislava : 2019- Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV, ISSN 2729-8841     Online: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/axis-mundi/  
Detailed record - Similar records
2020-12-16
11:17
Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies. Nitra : 2020- Department of Translation Studies, Faculty of Arts Constantine the Philosopher University in Nitra, ISSN 2729-8183     Online: https://www.bridge.ff.ukf.sk/index.php/bridge/index  
Detailed record - Similar records
2020-12-03
13:08
Media Education. (Bratislava) Bratislava : 2017- Academic Publishing House Researcher s.r.o., ISSN 2729-8132     Online: http://ejournal53.com/en/index.html   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Media+Education&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2020-01-17
14:41
Stredoeurópske pohľady. (Online) Nitra : 2019- Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ISSN 2644-6472     Online: https://www.stredoeuropskepohlady.fss.ukf.sk/  
Detailed record - Similar records
2019-11-13
13:45
Bratislava law review. (Online) Bratislava : 2017-2020. Wolters Kluwer s.r.o., → Bratislava : 2020- Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ISSN 2644-6359     Online: https://blr.flaw.uniba.sk/   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Bratislava+law+review&m=2451%23%24a
Detailed record - Similar records
2019-10-31
09:42
Journal of Modern Economic Research. (Online) Bratislava : 2019- DENAKYR s.r.o., ISSN 2644-6332     Online: https://www.denakyrpublishing.science/index.php/jmer  
Detailed record - Similar records
2019-10-29
11:34
Register svedomiu repugnantných liečiv. Zubrohlava : 2019- Lekárnici za život - Slovensko, ISSN 2644-6219     Online: https://lzz.sk/zdruzenie/registre/lieciv   Archív: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=Register+svedomiu+repugnantn%C3%BDch+lie%C4%8Div&m=2451% 23%24a
Detailed record - Similar records